Posts Taged public-cloud

Cloud computing volgens Netformatie

Karakteristieken cloud computing

Het cloud computing concept kent een aantal karakteristieken waarmee enkele van de meest voorkomende ICT-uitdagingen geadresseerd kunnen worden. Deze karakteristieken zijn:

  • broad network access
  • measured service
  • on-demand self-service
  • rapid elasticity
  • resource pooling

 

Belangrijkste ICT-uitdagingen

Een van de eisen aan ICT-afdelingen is dat er snel gereageerd moet worden op uitdagingen van de business. Daarnaast wordt er steeds vaker verwacht dat gebruikers overal en op elk moment toegang tot gegevens en toepassingen hebben, waarbij men 100% beschikbaarheid eigenlijk niet meer dan normaal vindt. Betalen naar gebruik (‘utility computing) – te vergelijken met gas, water en licht – staat ook in toenemende mate op het verlanglijstje. En vereenvoudiging van beheer, lagere TCO en hogere ROI staan al jaren op de prioriteitenlijst.

Stappenplan cloud computing

Om te kunnen profiteren van bovengenoemde cloud computing karakteristieken is het noodzakelijk dat uw ICT-omgeving een aantal professionaliseringsslagen maakt. Hiertoe dienen de volgende stappen doorlopen worden:

  1. Standaardiseren
  2. Consolideren
  3. Virtualiseren
  4. Automation
  5. Orchestration

 

Standaardiseren

Des te meer verschillende ICT-systemen u in uw omgeving heeft geïmplementeerd, des te groter de complexiteit is. Met als gevolg hogere kosten. Het is daarom belangrijk om uw ICT-omgeving zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Bij de beslissing over welke hardware- en softwarecomponenten u gaat gebruiken is het belangrijk om niet alleen naar de aanschafkosten maar vooral ook naar de ‘total cost of ownership te kijken, dat wil zeggen inclusief de kosten van het beheren van verschillende systemen.

Consolideren

De volgende stap na selectie van de hardware- en softwarecomponenten is consolidatie. Consolidatie draait om het vereenvoudigen van het beheer doordat de hoeveelheid systemen afneemt en u met minder tools en handelingen meer infrastructuur (zoals servers en storage) kunt beheren.

Virtualiseren

Bij virtualisatie wordt een abstractielaag op de hardware aangebracht, waardoor fysieke resources worden gedeeld en de hardware efficiënter benut kan worden. Meestal wordt er bij virtualiseren gedacht aan server virtualisatie, maar tegenwoordig wordt het ook op andere infrastructuurcomponenten toegepast, zoals compute, networking en storage. Wanneer alle fysieke ICT-componenten zijn gevirtualiseerd wordt het mogelijk om functionaliteit af te roepen door middel van software. Deze software zorgt voor flexibele en efficiënte beschikbaarheid.

Automation

Door middel van ‘automation’ kunnen repetitieve, tijdrovende en handmatige handelingen geautomatiseerd worden. Automation is de sleutel tot het vrijmaken van ICT-medewerkers voor belangrijkere taken zoals nieuwe, innovatieve services. Hoe meer u gestandaardiseerd, geconsolideerd en gevirtualiseerd heeft, des te makkelijker het is om automation in te zetten.

Orchestration

Met ‘orchestration’ rondt u uw cloud-infrastructuur af. Door het toevoegen van self-service functionaliteit komt utility computing binnen bereik van uw organisatie en kan ICT on-demand worden ingezet als business enabler. Twee belangrijke componenten van orchestration zijn 1. een ICT-services catalogus en 2. een self-service portal. Middels ‘showback’ en ‘chargeback’ functionaliteit kunnen kosten van ICT-gebruik inzichtelijk gemaakt worden.

Hybrid cloud

Als u uw eigen infrastructuur heeft klaargemaakt voor cloud computing, dan beschikt u vanaf dat moment over een zogenaamde ‘private cloud’. Het voordeel van zo’n private cloud-architectuur is dat het relatief eenvoudig is om resources uit de ‘public cloud’ (zoals Microsoft Azure) te gaan gebruiken. Op basis van de processen die u reeds heeft ingericht kunt u profiteren van de schaalbaarheid, betrouwbaarheid en kostenvoordelen van de public cloud en hoeft u niet of nauwelijks meer te investeren in uitbreiding van uw eigen on-premise omgeving. Wanneer u uw private cloud combineert met de public cloud is er sprake van een ‘hybrid cloud’. Wilt u hier meer over weten? Neem dan nu contact met ons op voor een persoonlijk gesprek waarin we uw specifieke situatie, eisen en wensen kunnen doornemen.

MKB maakt steeds meer gebruik van de cloud

Cloudservices

In 2016 maakte ongeveer eenderde van alle Nederlandse bedrijven en organisaties tot 250 werkplekken gebruik van de cloud. De meestgebruikte cloudservices zijn webhosting (75%), hosting van office applicaties (55%) en e-mailhosting (54%). Marktonderzoeksbureaus verwachten dat in 2020 meer dan driekwart van deze organisaties cloudoplossingen zal gebruiken, met als belangrijkste redenen het vereenvoudigen van ICT-beheer, het verhogen van beschikbaarheid van ICT-systemen en het verminderen van kosten en complexiteit van ICT.

Voordelen

Als Netformatie zien wij deze ontwikkeling ook plaatsvinden bij onze klanten. Zowel grotere als kleinere organisaties zijn op zoek naar oplossingen om het dagelijkse werk te vereenvoudigen, kosten te besparen en te zorgen dat werknemers altijd toegang hebben tot informatie. Ook klanten die een eigen IT-afdeling hebben overwegen steeds vaker om gebruik te maken van de cloud, omdat cloudomgevingen mogelijkheden bieden die met een eigen IT-infrastructuur (servers, storage etc.) op de eigen locatie niet of nauwelijks benut kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn meer flexibiliteit, meer schaalbaarheid en hoger niveau van beveiliging.

Groeiend aantal en soorten devices

Veel organisaties staan welwillend tegenover het bring your own device (BYOD) concept. De consequentie hiervan is dat inmiddels 95% van de IT-beheerders aangeeft laptops te ondersteunen, 88% geeft aan smartphones te ondersteunen en 78% geeft aan tablets te ondersteunen. De variëteit aan devices en besturingssystemen wordt steeds groter en de cloud biedt fantastische mogelijkheden om een groeiend scala aan apparaten en applicaties te ondersteunen. Echter is het hierbij wel van belang om de juiste keuzes te maken welke cloudoplosingen gebruikt gaan worden, hoe deze aangepast moeten worden aan de eigen werkzaamheden en op welke manier migratie naar de cloud het beste kan worden uitgevoerd.

Cloudstrategie

Netformatie kan u helpen om de cloudstrategie van uw organisatie vorm te geven. Ook kunnen wij u begeleiden bij het migreren van toepassingen naar de cloud. Wij bieden zowel private cloud oplossingen (binnen ons eigen ISO-gecertificeerd, high-security datacenter) als public cloud oplossingen (Microsoft Azure). Beide oplossingsrichtingen kunnen desgewenst volledig door ons beheerd worden. Neem nu contact met ons op via 0299-763405 als u meer informatie wilt over de specifieke voordelen voor uw organisatie!